İlk Müracaat Öncesi İstenen Kurum Evrakları

İlk Müracaat Öncesi İstenen Kurum Evrakları

  • Eksik evrakla yapılan müracaatlar kabul edilmez!
  • Posta ve Kargo yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmez!
  • İlk Müracaatta Faaliyet Alanlarına Göre İstenen Evraklar
  • İnternet Şifresinin Kime Verileceğinin Belirlemesi İle İlgili Yazı
  • Giriş Kartlarını Teslim Alacak ve İletişim Kurulacak Personelin Belirlenmesi İle İlgili Yazı
  • Sivil Havacılık Güvenliği ve Emniyet Yönetim Sistemi Kapsamında Uyulması Gereken Kurallar ve Cezai Müeyyideler Yazısı
  • Alt Kiracı ve Sözleşme Bildirim Formu