Emniyet Yönetim Sistemi
 • Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi olarak, havaalanlarında karlılık ve verimliliğin öncelikli şartının, operasyonel olarak yürütülen işlerimizde emniyetin ön planda tutulmasına bağlı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle Hizmetlerimizi yerine getirirken öncelikli hedefimiz, ulusal ve uluslar arası standart ve mevzuatlara uymak, tüm havacılık etkinliklerimizi yerine getirirken emniyet kavramı içerisinde örgüt kaynaklarımızın dengeli bir biçimde dağıtılması ile gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bu amaçla yeni stratejiler ve süreçler geliştirmeye, bunları uygulamaya ve sürdürmeye, gelişen ve değişen şartlara uyumlu olarak iyileştirme çalışmalarımızı yürütmeye kesinlikle kararlıyız.
 • Bu amaçla oluşturulan organizasyon yapısı içerisinde yer alan, Genel Müdür’den başlayarak tüm yönetim kademeleri ve tüm çalışanlar en yüksek seviyedeki emniyet performansının elde edilmesinden sorumludur.
Taahhütlerimiz:
 • Havaalanı işletmecisi olarak, bir havaalanında meydana gelebilecek her türlü kaza, olay ve risklerin bilincindeyiz. Bu nedenle, hedefimiz Kuruluşumuzdan bu yana zaten mevcut olan ve her ay düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılarla devreye sokulmuş bulunan Emniyet Yönetim Sistemi kavramımız içerisindeki Emniyet Politikamızı geliştirmek ve öncelikli olarak her kademede hizmet veren işletme bünyesinde görev yapan personelimizi daha katılımcı konuma getirmek amaçlı çalışmalara daha fazla ağırlık vermektir.
 • Ayrıca yine bu çerçeve içerisinde iştirakçi konumundaki, havaalanımızda hizmet veren tüm kuruluşların yönetici ve personelinde de emniyet kültürü ve bilincinin oluşturulması hususundaki çalışmaları takip etmek, geliştirilmesine destek olmak ve yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar yürütmek bir diğer hedefimizdir.
 • Halen yapılan çalışmaların, iştirakçi konumundaki kuruluşların da katılımları ile oluşturulan, gerek “Runway Safety Team”, “Ramp Safety Team” gibi emniyet performanslarının değerlendirildiği toplantılarla elde edilen veriler ışığında havaalanımızın emniyet ve güvenilirlik katsayısını daha yukarılara taşımak amaçlanmaktadır. Bu çerçevede benzer çalışmaların artırılarak devam etmesi büyük önem arz etmektedir.
 • Bu çalışmaların, sadece işletme bünyesinde kapalı, kendi içerisinde yürüyen bir sistem olarak yürütülmesi yeterli olamaz. Bu nedenle ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmaları da takip etmek suretiyle olması muhtemel tüm olasılıkları değerlendirmek, bu tür araştırmalar ile havaalanımızda gerçekleşmemiş, ancak olması ihtimali olabilecek tüm verileri değerlendirilerek, gerekli önlemleri alma çalışmaları yürütülecektir.
 • Bu amaçla, öncelikli görevimiz olarak beyan ettiğimiz havaalanımızın emniyetini sağlamak için gerek dünya üzerinde meydana gelen olayların takibi ve gerekse havaalanımızdaki oluşabilecek bu tür olayların en aza indirilmesi konusunda tüm yönetici personel ve alt kademedeki personelin bilinçlendirilmesine yönelik olarak, kurum içi ve dışı eğitim uygulamalarına öncelik verilecektir.
 • Yine bu tür konularda alınacak tedbirlerle ilgili olarak maddi ve manevi kaynakların sağlanması ile emniyetin yönetilmesini desteklemek, bu emniyet uygulamalarını teşvik eden, emniyetle ilgili etkili raporlama ve iletişimi cesaretlendiren, emniyeti etkin bir şekilde yöneten bir işletme kültürü ortaya çıkması sağlanacaktır.
 • Emniyetin yönetilmesi tüm yöneticilerin ve çalışanların temel sorumluluğu haline getirilecektir. Bu kapsam, havaalanımızda iştirakçi statüsündeki, hizmet veren tüm kuruluşlara yönelik olarak genişletilecektir.
 • Havaalanı işleticisi olarak tüm personel, yöneticiler ve çalışanlar için işletmenin emniyet performansının ve emniyet yönetimi sistemimizin performansının sağlanmasına yönelik sorumluluklar ve hesap verme sorumlulukları, çeşitli yöntemlerle personele anlatılacaktır.
 • İşletmeci Kuruluş olarak etkinliklerimizden kaynaklanan tehlikelerin sonuçlarına ait emniyet risklerinin ortadan kaldırılması ve makul derecede düşük noktaya kadar azaltılması için işletme bünyesindeki tehlike raporlama sistemini de içerecek şekilde tehlike tanımlama ve risk yönetimi süreçleri oluşturulacak ve işletilecektir. Ayrıca İşletici Kuruluş olarak işletmemiz bünyesi içerisinde yürütülmekte olan Emniyet Yönetim Sistemi’nin, Havaalanında hizmet veren operasyonel kuruluşların da bu sistem içerisine dâhil edilmesi suretiyle, bu kuruluşlarla birlikte havaalanının her noktasında emniyet yönetimi konusundaki risklerin tespitinin koordineli olarak yürütülmesi sağlanacaktır.
 • Yasadışı eylem, büyük bir ihmal ve düzenlemelere veya prosedürlere kasıtlı veya istekli bir şekilde uyulmamasını göstermediği sürece, tehlike raporlama sistemi aracılığı ile bir emniyet sorununu açıklayan herhangi bir çalışana karşı hiçbir şekilde harekete geçilmeyecek ve konu yönetim tarafından titizlikle takip edilecektir.
 • Bu kapsamda bu tür doğru beyanların önünü açabilmek amacıyla, ödüllendirme sistemi uygulamaya sokulmuş olup, alınacak tepkilere göre bu konunun daha da yaygınlaştırılması için araştırmalara devam edecektir.
 • Bu güne kadar olduğu gibi yasalar ve düzenlemelerde yer alan gereklilik ve standartlara uyulmasına ve mümkün olan koşullarda bu seviyenin üstüne çıkılmasına çalışılacaktır.
 • Emniyet stratejilerini ve süreçlerini uygulamak için işletme bünyesinde yeterli sayıda kalifiye ve eğitimli insan kaynağı temin edilecek, her hizmet içi birim için ve tedarikçi işletmeler tarafından birim içerisinde birer Emniyet temsilcisi oluşturulması sağlanacaktır.
 • Emniyet performansımız gerçekçi emniyet performansı göstergelerine ve emniyet performansı hedeflerine göre oluşturulacak ve ölçülecektir.
 • Emniyet performansımız uygun emniyet önleminin alınması ve etkili olmasını sağlayan yönetim süreçleri aracılığıyla sürekli olarak iyileştirilecektir.
 • İşletmemizi desteklemek amacı ile dışarıdan alınacak sistem ve hizmetlerin işletmemiz emniyet performansı standartlarına uygunluğu sağlanacaktır.
Ortak Görevlerimiz:
 • Herkes kendi yaptığı işin Emniyet şartlarını belirlemekten ve alınması gereken önlemlerin tespit edilmesinden ve raporlanmasından sorumludur.
 • Havacılıkta emniyetini sağlamanın ilk şartının her personelin bir diğerinin çalışma performansına güvenmesinden geçtiği tartışılmaz bir gerçektir. dolayısıyla alınacak emniyet önlemlerinin o işte görev yapan her personeli etkileyeceği kavramından yola çıkarak, uyumlu ve tehlikesiz bir çalışma ortamı sağlanmasına yönelik ortak görüşlerin mutlaka ortaya konulması ve yönetim kademesi tarafından değerlendirilmesi gerekir.
 • Bizden bekleneni bilmemiz ve yerine getirmemiz gerekir.
 • Bir bulgu olarak saptanan hataları anlamamız, nedenlerini araştırmamız ve bu bulguları emniyet sistemimizin gelişmesi yönünde kullanmamız gerekmektedir.

Faruk KACIR
Genel Müdür

Gönüllü Raporlama Formu İçin Tıklayınız.

Emniyet Bülteni İçin Tıklayınız.