Geçici Giriş Belgesi Müracaatı
Geçici Giriş Belgesi;
  • Havalimanına bakım, onarım ziyaret ve kısa süreli çalışma için gelenlere verilir.
  • Geçici Giriş Belgesi müracaatı ziyaret gününden en geç 2 iş günü önce yapılır. Sistemsel teknik aksaklıların olabileceği öngörüsü ile operasyonlarınızın aksamaması için bu konuya dikkat etmenizi tavsiye ederiz.
  • Geçici Giriş Belgesi müracaatını sadece Sabiha Gökçen Havalimanında faaliyeti olan firmalar yapabilir.
  • Okul gezisi için alınacak olan Geçici Giriş Belgesi için öncelikle okulun bağlı olduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Sabiha Gökçen Havalimanında gezi yapılacağına dair yazılı izin alınır ve Geçici Giriş Belgesi Müracaat yazısına eklenir. Ayrıca Okul gezisi için yapılan Geçici Giriş Belgesi müracaat yazısının HEAŞ 'ın Kurumsal İletişim Birimi yetkilisi tarafından görülerek kaşe ve imza ile onaylanması gerekmektedir.
  • Fotoğraf ve Video (Film, Dizi Reklam vs.) çekimleri yapmak için alınacak olan izin yazılarının da Kart Müracaat Birimine teslim edilmeden önce HEAŞ 'ın Kurumsal İletişim Birimi yetkilisi tarafından görülerek kaşe ve imza ile onaylanması gerekmektedir.

         E-imza:

09.02.2023 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren  "Sabiha Gökçen Havalimanı Giriş Kartları Yönergesi" nin 6. Maddesinde belirtilen hususlar doğrultunda müracaatlar 9 Nisan 2023 tarihinden sonra sadece elektronik imzalı olarak kabul edilmeye başlamıştır. Bunun dışında ıslak imzalı müracaatlar sadece sistemde oluşabilecek teknik bir arıza durumunda aşağıda belirtildiği şekilde kabul edilebilecektir. E-imza ile müracaat nasıl yapılır? Tıklatın...

Önemli:

  • Ziyaretçi, kendisine hangi belgeye ait bilgiler ile müracaat yapıldı ise (Pasaport, Uluslararası Kimlik Belgesi, Süreli Çalışma İzin Belgesi) ziyaret sırasında bu belgenin aslını mutlaka yanında bulundurmalıdır. Aksi halde Geçici Giriş Belgesi verilmez.
  • Geçici Giriş Belgesi verilen kişiler, havalimanı tahditli bölümlerine REFAKATÇİ eşliğinde giriş ve çıkış yapabilir. Yanında REFAKATÇİ bulunmayan kişilerin tahditli bölümlere girişine ve çıkışına izin verilmez.
  • Kurumlar REFAKATÇİ olarak görevlendireceği personel listesini, Kart Müracaat Programından indirerek üst yazı ile birlikte OLUR verilmesi için Havalimanı Mülki İdare Amirliğine teslim eder. OLUR alınan belge ve liste kurum tarafından HEAŞ Kart İşlemleri Birimine teslim edilir.
  • Sadece Sabiha Gökçen Havalimanı Giriş Kartı olan personel REFAKATÇİ olabilir.
  • Kurs-1 Güvenlik Bilinci Eğitimi olmayan personel REFAKATÇİ olarak görevlendirilemez ve eğitim süresi dolan personel onaylı  REFAKATÇİ olsa dahi listesinden otomatik olarak düşer.

* Eksik evrakla yapılan müracaatlar kabul edilmez.

Evraklar:
     1. Geçici Giriş Belgesi Talep Yazısı, (HEAŞ Kart Müracaat Programına bilgiler girilerek hazırlanır, sistem üst yazıyı otomatik olarak hazırladığından ayrıca bir üst yazı gerektirmez).
     2. Kimlik Fotokopisi   (SGH Emniyet Şb. Md. GBT ve SGH Mümrük Muhafaza Şb. Md. KBB birimlerine ait e-posta adresine dijital olarak gönderilir.)
     3. Pasaport Fotokopisi (Yabancı Uyruklu)          
      

Müracaatta İzlenecek Yol:

Yukarıda belirtilen müracaat evrakları ıslak imzalı 3 nüsha olarak hazırlanır (Dış Hatlar ve Apron bölgelerini içermeyen taleplerde 2 nüsha hazırlanır, Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne gidilmez) ve SGH Mülki İdare Amirliğinden üç nüshaya da sevk alınır. Sevk edilen evraklar tahkikat işlemleri yapılmak üzere sırayla SGH Emniyet Şb. Tahkikat Masası ve SGH Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne götürülür. Burada Heaş Kart işlemleri ofisine teslim edilecek olan nüshaya yetkililer tarafından kaşe vurulup imza atılır. (Emniyet Şb. Tahkikat Masası ve SGH Gümrük Muhafaza Müdürlüğü birer nüshayı teslim alır.) Elde kalan son nüsha Heaş Hasılat Şefliğine götürülerek müracaatın ödemesi yapılır. Son olarak evrak kurum personeli tarafından HEAŞ Kart işlemleri ofisine teslim edilir.


Not: Ücretlendirmede HEAŞ/Hasılat Şefliği ile cari çalışan kurumlar son nüshayı Emniyet ve Gümrük onayından sonra direk HEAŞ Kart işlemleri ofisine teslim eder.