E-imza ve Mobil İmza İle Müracaat
  • Kart Müracaat Programı içerisine ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip e-imza ve mobil  imza modülü eklidir.
  • E-imza ile imzalanan evrakın 1 ay içerisinde müracaat süreci tamamlanmadığı takdirde müracaat iptal edilir.
  • Kurumlar e-imza imza ile müracaat yapmak isterler ise resmi imza atmaya yetkili kişilerin Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası ve  mobil imza kullanacak ise ek olarak Telefon Numaralarını operatör adı ile birlikte kartisleri@sgairport.com adresine Konu bölümünde; E-imza tanımlanması yazarak göndermeleri gerekmektedir.
  • Ayrıca mobil imza kullanıcıları kullandıkları hat kurum üzerine kayıtlı ise operatör firmaya hat kullanıcı olarak kendisini tanımlatmalıdır. Aksi halde sistem mobil imza yapılmasına izin vermez.
  • E-İmza (Kart Müracaatı İmzala)