Sermaye Yapısı ve Ortaklıklar

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.

 Pay Sahibinin Ünvanı

 Payların İtibari Değerleri

 Hisse Grubu

 Pay Miktarı

Pay Oranı %

 Savunma Sanayii Başkanlığı

97.941.737,99
  9.117.895,43

(A)
(B)

9.794.173.799
   911.789.543

88,23
  8,21

 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı

3.334.594,36

(B)

333.459.436

3,00

 Türk Hava Kurumu

613.809,15

(B)

61.380.915

0,55

Toplam

111.008.036,93

11.100.803.693

100