Birim Tanıtımı

HAKKIMIZDA

Sabiha Gökçen Havalimanının işletilmesinden sorumlu bulunan Şirketimizin bu kritik ve önemli görevi Ulusal ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatlarının belirlediği standartlar içerisinde sürat ve emniyetle yerine getirebilmesinin en önemli şartı kuşkusuz iyi eğitilmiş ve yetişmiş insan gücüyle mümkündür.

Havacılık sektörü büyük bir hızla gelişmekte ve büyüyen bu sektörün en temel ihtiyaçlarının başında yer alan kalifiye insan kaynağı yetiştirebilme, etkin ve uluslararası arenada itibar gören yüksek kalite standartlarında eğitim politikalarıyla mümkün olabilmektedir.

Bu bağlamda “HEAŞ Havacılık Akademisi” olarak başta kendi personelimiz olmak üzere, nitelikli eğitmen ve eğitim programları ile Sivil Havacılık sektöründeki diğer paydaşlarımıza; ayrıca karşılanabilir istekleri olan kişi, kurum ve kuruluşlara teorik ve pratik eğitim hizmeti vermeyi, çağdaş, etkin, güvenilir ve uluslararası alanda tercih edilen; sektöre ve kurumuna personel yetiştiren bir “Eğitim Kuruluşu” olmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Havaalanı İşletmesi olarak Sektörde “MEB Ruhsatına” sahip ilk ve tek olan Kuruluşumuzun 20 yıllık bilgi birikim ve tecrübesini tüm paydaşlarımıza aktarmak, Havacılık Eğitimlerinin yanı sıra ihtiyaca binaen eğitim tasarımları da yaparak sektördeki eğitim ihtiyacını en aza indirmek üzere yatırımlarımızı sürdürmekteyiz.

MİSYON-VİZYON

VİZYON

Etkinlik ve verimliliği arttırmayı hedefleyen, esnek, hızlı ve kaliteli hizmet sunan, inovatif, sürekli gelişen, başarı odaklı, müşteri memnuniyeti ve kurumsal saygınlığı ilke edinmiş; güçlü, öncü, gerçekçi ve güvenilir bir eğitim organizasyonu olmak.

MİSYON

Bu vizyon doğrultusunda, HEAŞ Akademi;

 • Hızla gelişen ve büyüyen Havacılık sektöründe Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda iç ve dış müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru belirleyecek,
 • Eğitim süreçlerinde öğrenme ve inovasyon ruhunu yerleştirecek,
 • Eğitimin akademik, idari ve teknik yönlerinde yüksek kaliteyi koruyacak,
 • Sahip olduğumuz deneyimli eğitmen kadrosu ile eğitim kaynak ve teknolojilerinin tüm imkânlarından faydalanarak bilgi edinimini etkin kılacak,
 • Değer ve fark yaratan eğitim çözümleri sunacaktır.

EĞİTİM POLİTİKAMIZ

Havacılıkta sektöründe emniyet, güvenilirlik ve yüksek kalite faktörlerinin sağlanması; bu alanda görev yapan personelin eğitimi ile doğru orantılıdır.

Günümüzde, havacılıkta uluslararası kurallar, bu kurallara bağlılık, üretimin çeşitliliği, hızlı teknolojik gelişmeler ve havacılık eğitimlerinin başka eğitim kurumlarında yeterince yer almaması ve/veya birebir örtüşmemesi “havacılıkta hizmet içi eğitim” kavramını zorunlu kılmıştır. Sivil havacılık alanında her düzeyde eğitim gereklilikleri ve bu gerekliliklerle tanımlanmış çalışan profilleri bulunmaktadır. Bu nedenle; çalışanlara mezun oldukları eğitim kurumlarında verilen mesleki ya da branş eğitimlerinin dışında, havacılık işletmesine katıldıktan sonra verilmesi, sertifikalandırılması ve takip edilerek yenilenmesi gereken eğitimler otorite zorunlu olarak tanımlıdır. Bu yetkinliklere haiz olmayan bireyler sektörde görev alamazlar.  

Amacımız bu eğitimlerle tüm iç ve dış müşterilerimize; öncelikle havacılık sektöründeki büyük resmi paylaşırken, katılımcının temsil ettiği kurumun ve kendisinin bu resimdeki rol ve sorumluluğunu net bir şekilde aktarmak, bu esnada tüm bu bilgileri havacılığın yüksek kalite standardı ve ekip kültürü ile harmanlayarak bilinçli bir havacılık sektörü çalışanının iş başı yapmasını sağlamaktır.

SORUMLULUKLARIMIZ

HEAŞ Akademinin geleceğini şekillendirecek olan personelimiz;

 • Akademiyi başarıya ulaştırmaya ve kurumun değer ve çıkarlarını desteklemeye odaklıdır,
 • HEAŞ Akademi eğitim materyallerini planlarken müşteriye fayda sağlayacak şekilde hareket eder, rekabetten kaçmaz, girişimci bir yaklaşım benimser ve risk almaya hazırdır.

HEAŞ Akademi mükemmeliyeti simgeler; bu yüzden, sorumlulukları dâhilinde Akademi personelimiz;

 • İşin kalitesini daima daha ileriye taşır, sonuca odaklanır ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar,
 • Eğitim performansını en üst seviyeye çıkarmayı amaçlar,
 • Konulan hedeflere ulaşılması ve yenilikçi eğitim çözümleri geliştirilmesi adına Akademinin çeşitlilik arz eden araçlarını esnek bir şekilde kullanır,
 • Şeffaf bir biçimde çalışır ve mantıklı prensipler uygulamaya koyar,
 • Ulusal ve Uluslararası kurallar ve yürürlükteki mevzuatlar doğrultusunda profesyonel ve teknik standartlar koyarak ve bu standartların uygulanmasını temin ederek kaliteyi sağlar,
 • Yenilikler için gerekli zemini hazırlar ve yeni fikirlerin uygulanmasını destekler.

HEAŞ Akademi, Şirket çalışanlarına ortak değerler ve karşılıklı saygı ile dostane bir ortam sağlar;

 • Birbirine saygı ve dürüstlük çerçevesinde davranır ve karşılıklı destek sunar, ayrıca güvenilir ve sorumlu bir yapıya sahiptir,
 • Yapıcı ve önemli diyaloglara girer, belirlenen davranış kurallarına riayet eder ve alınan kararların arkasında durup sadık bir tutum sergiler,
 • HEAŞ Akademinin performans kapasitesini devam ettirme anlamında sorumluluk alır,
 • Çeşitliliği ve fırsat eşitliğini destekler.

HEAŞ Akademi, işbirliğini destekler; böylece, sorumlulukları dâhilinde personelimiz;

 • HEAŞ Akademi bünyesinde bir işbirliği kültürü oluşmasını teşvik eder, kurum içinde ve dışında network oluşturur ve yararlanır,
 • Hedeflere ulaşılması ve değişim süreçlerinin uygulanması için sorumluluk alır,
 • Farklı görüşler arasında denge kurmak için çaba gösterir.

HEAŞ Akademinin temel motivasyonları;

 • Uluslararası standartlarda havacılık eğitimleri vermek,
 • Mevcut havacılık profesyonellerine ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim imkânı sunmak,    
 • Yeni nesil havacılık profesyonellerini yetiştirmek.

EĞİTMENLERİMİZ

HEAŞ Akademi bünyesinde birçok deneyimli ve kaliteli eğitmen yer almaktadır.

 • Eğitmen seçimi ve performans değerlendirmesi hususlarında Eğitim Tasarım ve Geliştirme süreçleri esas alınmaktadır. 
 • Eğitmenlerimiz Otorite onaylı olup her eğitim için yeterli sayıda eğitmen bulunmaktadır. Eğitmenlik yapmak üzere seçilen uzmanlar, üç yıldan az olmamak kaydıyla belirli bir dönem HEAŞ bünyesinde eğitim vermek üzere yetkilendirilirler. Bu eğitmenlerin görevi, kendi uzmanlık alanlarına giren konularda eğitimi güçlendirmek ve gereken sayıda ders ve eğitim materyalini geliştirip sunmaktır.
 • HEAŞ Akademi aynı zamanda bu eğitmenlerin sınıf içi eğitim sorumluluklarını harfiyen yerine getirmelerini ve eğitmenlik görevleri ve materyal oluşturma gibi işler için yeterli hazırlık süresine sahip olmalarını sağlar.
 • HEAŞ Akademi etkili eğitim için gereken iletişim becerileriyle tamamlanan teknik altyapıya sahiptir. Eğitmenlerimiz, eğitim becerilerini sürekli olarak geliştirmektedir.

HEAŞ Akademiye rehberlik eden değerlerimiz:

 • Havacılık eğitiminde kullanılabilecek en etkili metotları bulabilmek için yeni fikirlere açık olmak,
 • Eğitim programlarımızı yeni gelişmelere adapte edebilme konusunda proaktif olmak,
 • Havacılık eğitiminde en iyi hizmeti sunabilmek için yeni teknolojileri takip etme ve eğitimlerde kullanma için inovatif olmaktır.

YETKİ-ONAY