Birim Tanıtımı

HAKKIMIZDA

Sabiha Gökçen Havalimanının işletilmesinden sorumlu bulunan Şirketimizin bu kritik ve önemli görevi Ulusal ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatlarının belirlediği standartlar içerisinde sürat ve emniyetle yerine getirebilmesinin en önemli şartı kuşkusuz iyi eğitilmiş ve yetişmiş insan gücüyle mümkündür. 

Havacılık sektörü büyük bir hızla gelişmekte ve büyüyen bu sektörün en temel ihtiyaçlarının başında yer alan kalifiye insan kaynağı yetiştirebilme, etkin ve uluslararası arenada itibar gören yüksek kalite standartlarında eğitim politikalarıyla mümkün olabilmektedir. 

Bu bağlamda “HEAŞ Havacılık Akademisi” olarak başta kendi personelimiz olmak üzere, nitelikli eğitmen ve eğitim programları ile Sivil Havacılık sektöründeki diğer paydaşlarımıza; ayrıca karşılanabilir istekleri olan kişi, kurum ve kuruluşlara teorik ve pratik eğitim hizmeti vermeyi, çağdaş, etkin, güvenilir ve uluslararası alanda tercih edilen; sektöre ve kurumuna personel yetiştiren bir “Eğitim Kuruluşu” olmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Havaalanı İşletmesi olarak Sektörde “MEB Ruhsatına” sahip ilk ve tek olan Kuruluşumuzun 20 yıllık bilgi birikim ve tecrübesini tüm paydaşlarımıza aktarmak, Havacılık Eğitimlerinin yanı sıra ihtiyaca binaen eğitim tasarımları da yaparak sektördeki eğitim ihtiyacını en aza indirmek üzere yatırımlarımızı sürdürmekteyiz. 

MİSYON

Hızla gelişen ve büyüyen Havacılık sektöründe Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda iç ve dış müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru belirleyerek; sahip olduğumuz kaliteli eğitim kadrosu ile eğitim kaynak ve teknolojilerinin tüm imkanlarından faydalanarak bilgi edinimini en etkin kılacak, değer ve fark yaratan eğitim çözümleri sunmak. 

VİZYON

Hizmetlerinde ve süreçlerinde;
-    etkinlik ve verimliliği arttırmayı hedefleyen, 
-    esnek, hızlı ve kaliteli hizmet sunan, 
-    inovatif,
-    sürekli gelişen, 
-    başarı odaklı, 
-    müşteri memnuniyeti ve kurumsal saygınlığı ilke edinmiş; 
-    güçlü, 
-    öncü, 
-    gerçekçi 
-    ve güvenilir 
bir eğitim kuruluşu olmak.

EĞİTİM POLİTİKAMIZ

Havacılık sektöründe emniyet, güvenilirlik ve yüksek kalite faktörlerinin sağlanması; bu alanda görev yapan personelin eğitimi ile doğru orantılıdır.
Günümüzde, havacılıkta uluslararası kurallar, bu kurallara bağlılık, üretimin çeşitliliği, hızlı teknolojik gelişmeler ve havacılık eğitimlerinin başka eğitim kurumlarında yeterince yer almaması ve/veya birebir örtüşmemesi “havacılıkta hizmet içi eğitim” kavramını zorunlu kılmıştır. Sivil havacılık alanında her düzeyde eğitim gereklilikleri ve bu gerekliliklerle tanımlanmış çalışan profilleri bulunmaktadır. Bu nedenle; çalışanlara mezun oldukları eğitim kurumlarında verilen mesleki ya da branş eğitimlerinin dışında, havacılık işletmesine katıldıktan sonra verilmesi, sertifikalandırılması ve takip edilerek yenilenmesi gereken eğitimler otorite zorunlu olarak tanımlıdır. Bu yetkinliklere haiz olmayan bireyler sektörde görev alamazlar.  
Amacımız bu eğitimlerle tüm iç ve dış müşterilerimize; öncelikle havacılık sektöründeki büyük resmi paylaşırken, katılımcının temsil ettiği kurumun ve kendisinin bu resimdeki rol ve sorumluluğunu net bir şekilde aktarmak, bu esnada tüm bu bilgileri havacılığın yüksek kalite standardı ve ekip kültürü ile harmanlayarak bilinçli bir havacılık sektörü çalışanının işbaşı yapmasını sağlamaktır.

İLKELER

Eğitimin hedeflerinde ulaşabilmek için uygulanacak ilkeler şunlardır; 
1.    Eğitim alacak organizasyonun ihtiyaçlarının doğru analiz edilip saptanması,
2.    Eğitimin sürekli ve sürdürülebilir olmasının sağlanması, 
3.    Eğitim programlarının, iç ve dış müşterilerin amaç ve hedefleri doğrultusunda yapılması, 
4.    Eğitimlerde fırsat eşitliği sağlanması, 
5.    Eğitimin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi, 
6.    Etkin eğitim metotlarının belirlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi, 
7.    Eğitim ortamının eğitim gereksinimlerine uygun olması,
8.    Eğitimde Kaizen felsefesinin sürekli kılınması, 

YETKİ-ONAY