Geçici Apron Plakası (Günlük Araç Giriş İzini) İşlemleri

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar için Geçici Apron Plakası müracaatları Mülki İdare Amirliğine yapılır. Bunun için öncelikle şirketler kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yaparlar. Sisteme giriş yapıldıktan sonra “Geçici Apron Plakası Müracaat” menüsü kullanılarak müracaat yazısı oluşturulur. Oluşturulan yazı print edilir ve bu yazıya aşağıdaki evraklar eklenir. Daha sonra Mülki İdare Amirliğinden üst yazıya sevk alınır önce gümrük müdürlüğüne gidilerek onay alınır sonrasında ise tüm evraklar HEAŞ’a getirilir. Evrakların incelenmesi, onayı HEAŞ Güvenlik Müdürlüğü tarafından yapılır. Plakların Tahsisi Apron Kapılarında ilgili HEAŞ personelince yapılır. (Ancak mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde müracaat işlemi internet üzerinden değil apron kapılarından tedarik edilecek matbu formun elle doldurulması ile yapılır.)