Daimi Apron Plakası İşlemleri

Daimi Apron Plakası İşlemleri

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar için Daimi Apron plakası müracaatları Mülki İdare Amirliğine yapılır. Ancak bu müracaat öncesinde Apron plakası Müracaat Formu doldurularak HEAŞ İşletme Müdürlüğü ile ön görüşme yapılır. Müracaatın uygun görülmesi halinde Apron Plakası Müracaat yazısı aşağıdaki evrakları da içerecek şekilde Mülki idare Amirliğinden sevk ettirilir. Sevk işleminden sonra evraklar ile birlikte emniyet ve gümrük birimlerine gidilir ve buradaki işlemler takip edilir. Daha sonrasında ise tüm evraklar HEAŞ İşletme Müdürlüğüne götürülür. Evrakların incelenmesi, onayı ve plakaların tahsisi HEAŞ İşletme Müdürlüğü tarafından yapılır. Siyah apron plakası alacak araçlar için Apron Plakası Müracaat Formunun HEAŞ Güvenlik Müdürlüğünce de onaylanması gerekmektedir.

  • Apron plakası müracaat yazısı için tıklayınız.
  • Apron plakası müracaat formu için tıklayınız.
  • Araç ruhsat fotokopisi (Eğer trafik tescili var ise)
  • Aracın Faturası (Eğer trafik tescili yok ise)
  • Apron plakası ücretinin ödendiğine dair fatura
  • Eğer araç kurum adına kayıtlı değil de kiralık ise kiralama sözleşmesi