HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş. HANGAR YAPIMI VE 20 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İÇİN TAHSİS EDİLECEK ARAZİYE DAİR İHALE İLANI

HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş.

HANGAR YAPIMI VE 20 YIL SÜRE İLE  İŞLETMESİ İÇİN TAHSİS EDİLECEK ARAZİYE DAİR

İHALE İLANI

Sabiha Gökçen Havalimanı Hangar Yapımı ve 20 Yıl Süre İle İşletilmesi İçin Tahsis Edilecek Araziye Dair İhale, isteklilerin imza karşılığı alacakları şartnamede tarif edilen esaslar doğrultusunda yapılacaktır. Şartname bedeli KDV dahil 30.000TL'dir. 

Şartname, İstekliler tarafından 24/06/2024 tarihinden itibaren HEAŞ Genel Müdürlük Kira ve İmtiyazlar Şefliğinden alınabilecektir.

İstekliler, kapalı zarf fiyat tekliflerini 23/08/2024 Saat 10:00’da Sabiha Gökçen Havalimanı HEAŞ Genel Müdürlük adresinde sunacaklardır.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. değerlendirmesini belirli bir süre içinde yapmak zorunda olmadığı gibi, değerlendirmeyi yapıp yapmamakta serbest olup, değerlendirme sonrasında adı geçen alanların kiralamasını yapmayabilir, bu durumda her hangi bir yükümlülük altına girmez.

HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI

34912 Pendik-İstanbul / TÜRKİYE

Tel: 0 216 585 51 44 Faks: 0 216 585 51 52

e-posta: kira.imtiyazlar@sgairport.com 

www.sgairport.com