Basın Bültenleri

Basın Bültenleri

HEAŞ AKADEMİ HAYATA GEÇİYOR!

1987 yılında Savunma Sanayi İcra Komitesi’nin kararı ile Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından hazırlanan “İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi (İTEP)” kapsamında bir “Mükemmeliyet Merkezi” olarak geliştirilecek olan Teknokent’in 6 ana unsurunun ilk aşaması olarak Sabiha Gökçen Havalimanı hayata geçirilmiştir. Havalimanı işletiminin, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde faaliyet gösterecek kamu sermayesi ağırlıklı bir anonim şirket eliyle yapılmasına karar verilmiş ve 27 Ocak 2000 tarihi itibariyle Savunma Sanayii Başkanlığı’nın %96.4 sermaye payı ile Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) tarafından işletilmesine başlanmıştır.

HEAŞ, tüm geliri, ülkemiz savunma sanayinin teknolojik altyapısının geliştirilmesine ve dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin  ihtiyaçlarının temin edilmesine yönelik projelerde kullanılmak üzere kurulan Sabiha Gökçen Havalimanı’nın otoritesi olmanın getirdiği kural koyma, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yanı sıra; PAT sahası, hava bilgi yönetimi, yangın-uçak kaza kırım kurtarma, ilk yardım ve sağlık, seyrüsefer cihazlarının 24 saat faal tutulması, tüm havalimanının elektrik-su-doğalgaz-ısıtma-soğutma hizmetleri, havacılık bilgi işlem faaliyetleri, VIP hizmetleri ve hava tarafına geçiş kapılarının güvenliği ve denetimi faaliyetlerini de sürdürmektedir.

Geçen 21 yıllık süre boyunca kendisinden beklenen tüm sorumluluk ve yükümlülükleri başarı ile yerine getiren HEAŞ; sadece Savunma Sanayii Başkanlığı hedeflerine değil, aynı zamanda Türk Sivil Havacılığının gelişimine ve hatta İstanbul şehrinin gelişimine de büyük katkıda bulunmuştur.

2019 yılında alınan genel kurul kararı ile 21 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesini sadece kendi çalışanlarının ve paydaşlarının değil, aynı zamanda Türk Sivil Havacılığının tüm kurum ve kuruluşlarının hizmetine ve faydasına açma kararı alan HEAŞ; 2021 Eylül ayında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimini yeniden organize ederek Eğitim Müdürlüğünü, HEAŞ Akademi markası altında ayrı bir bölüm olarak ihdas etmiştir.

Her biri havacılık endüstrisinde isim sahibi ve operasyonel görevlerinin başında aktif olarak çalışmakta olan 24 eğitmeni ile faaliyetlerine devam eden HEAŞ Akademi, aynı zamanda bir kar merkezi de olabilmek için yetkinlik ve yetkilendirmelerini zenginleştirmektedir.

An itibariyle MEB yetkisi olan tek Havalimanı İşleticisi olmanın verdiği ayrıcalığa yenilerini de ekleme konusunda önemli adımlar atılmaktadır. Sadece ulusal bir eğitim organizasyonu olmanın ötesinde uluslararası bilinirlikte akredite bir eğitim merkezi olabilmek için ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile ortak girişimlerine başlanmıştır.

Sabiha Gökçen Havalimanının yükselen başarısı ve değerlerinin de enerjisi ile havacılık dünyasının saygı gören organizasyonlarından biri olmayı hedeflemektedir.

Bu bağlamda yönetiminin vizyoner desteğini yanına alan HEAŞ Akademi; günümüzün gerektirdiği modern yöntem, teknoloji, bilgi ve yönetim sistemlerini kullanarak, iç ve dış müşterilerinin kişisel ve mesleki gelişimini sürekli destekleyen, tüm faaliyetlerinde ve çalışmalarında sürekli kalite iyileştirmeyi merkezde tutarak, organizasyonel hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olabilmeyi arzu etmektedir.

Böylelikle uluslararası girişimlere açık, çağdaş ve kendini sürekli yenileyen imajı ile gelecekte tüm havacılık endüstrisine öncülük etmeye aday bir işletme olabilecektir.

Tüm bu hedefler doğrultusunda, 24 Kasım Öğretmenler Günü gibi önemli bir tarihi, aynı zamanda kuruluş günü olarak kabul eden HEAŞ Akademi; temsil ettiği değerler, sahip olduğu vizyon, eğitimin kutsallığına inanan ve desteğini esirgemeyen yönetimi, tecrübeli eğitmen kadrosu ile Türk Sivil Havacılığına ve istikbali göklerde arayan Türk ulusuna hizmet vermekten kıvanç duyar. 

Bu vesile ile tüm eğitim ve öğretim camiamızın, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Mustafa Kemal Atatürk’e baş öğretmenlik ünvanının verildiği gün olan, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlarız.