Dış Mekan Reklam Alanlarının Kiralanmasına İlişkin İhale

HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş.

SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DIŞ MEKÂN REKLAM ALANLARININ KİRALANMASINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Sabiha Gökçen Havalimanında açık reklam alanlarına, reklam panosu monte edilmesi ve bu panolarda reklam yayınlanması için ihale konusu alanların 3 (üç) yıl süre ile Kiracı’ya kiralanmasının ihale edilmesidir. 

Şartname, istekliler tarafından 18/11/2022 tarihinden itibaren HEAŞ Genel Müdürlük adresinden alınabilecektir. İstekliler, kapalı zarf fiyat tekliflerini 12/12/2022 Saat 10:00’a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı HEAŞ Genel Müdürlük adresinde sunacaklardır. Zarflar 13/12/2022 tarihinde kapalı oturumda açılacaktır.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. değerlendirmesini belirli bir süre içinde yapmak zorunda olmadığı gibi, değerlendirmeyi yapıp yapmamakta serbest olup, değerlendirme sonrasında adı geçen alanların kiralamasını yapmayabilir, bu durumda her hangi bir yükümlülük altına girmez.

Not: Teknik Şartname bedeli 5.000TL’dir.

HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI

34912 Pendik-İstanbul / TÜRKİYE

Tel: 0 216 585 51 44 Faks: 0 216 585 51 52

e-posta: begum.dindar@sgairport.com  

www.sgairport.com