kojen_banner

Kojenerasyon Tesisimizin Kabulü Tamamlandı.

Kojenerasyon Tesisimizin Lisanslanmasına esas teşkil eden kabulleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEİAŞ ile yüklenici YBT Construction and Trade Co. Ltd. ve MTU yetkililerin katılımı ile tamamlanmış olup, imza altına alınmıştır.

Yakıt rezervlerinin azaldığı ve rekabetin arttığı dünyamızda enerji girdilerinde süreklilik, kalite ve asgari maliyetleri sağlamak kaçınılmaz olmuştur. Bu anlamda kojenerasyon günümüzde kullanılan çağdaş “enerji yönetimi” teknikleri içinde çok önemli bir yere sahip olmuştur. Kojenerasyon kısaca, enerjinin hem elektrik hem de ısı formlarında aynı sistemden üretilmesidir ve iki enerji formunun da tek tek kendi başlarına ayrı yerlerde üretilmesinden daha ekonomiktir. Sadece elektrik üreten bir gaz türbini ya da motor kullandığı enerjinin %30-40 kadarını elektriğe çevirebilir. Bu sistemin kojenerasyon şeklinde kullanılması halinde sistemden dışarıya atılacak olan ısı enerjisinin büyük bir bölümü de kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek toplam enerji girişinin % 70-90 arasında değerlendirilmesi sağlanacaktır.

Kojenerasyon tesisimiz işletmemize enerji arz güvenliği ve aynı zamanda finansal kazanç sağlarken, küresel kaynakları daha az harcamak, çevreye daha az zarar vermek gibi olumlu etkileri de bulunmaktadır.