Anasayfa

Pandemi Seritifamız

Politikalarımız

İSG Politikası

Şirketimiz sunmuş olduğu hizmetlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuk ve düzenleyici kurallara uygun olarak çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini korumak üzere;

 • Faaliyetlerin güvenli ve emniyetli şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
 • İş kazası ve/veya meslek hastalığı oluşmasını önlemek üzere çalışanları ile birlikte sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dahilinde,tüm süreç ve faaliyetlerinde proaktif tedbirler alarak ve olası tehlikeleri ortadan kaldırarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı meydana getirmeyi çalışma kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak kabul eder,
 • Çalışma ortamının gözetimini ve koruyucu hekimlik çalışmalarının sürekliliğini sağlar,
 • Yürüttüğü tüm operasyonlarda insan sağlığına en üst seviyede önem verir,
 • Aldığı tüm kararlarda,insana verdiği değerden yola çıkarak, "Hiçbir iş,çalışanın sağlığını ve can güvenliğini tehlikeye atacak kadar acil ve önemli değildir" ve "Önce çalışan sağlığı ve iş güvenliği gelir" prensipleriyle hareket eder,
 • Çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığını ve bilincini artırmak için çalışmalar yapar,
 • Çalışanların istek ve önerilerini kanun, yönetmelik ve şirket kurallarına göre adil,tarafsız bir yaklaşım ve gizlilik içerisinde,mümkün olan en hızlı şekilde değerlendirerek çalışan memnuniyetini sağlar.

Çevre Politikamız

Gerçekleştirdiğimiz hizmetler sırasında ekolojik dengeyi korumak ve olumsuz etkileri en aza indirmek için gerekli her türlü önlemi almak. Yatırım kararları alırken, çevresel kıstasları dikkate almak.

Çevre bilincinin tüm çalışanlarımız, mal ve hizmet veren tüm tedarikçilerimiz tarafından benimsenmesi ve bir yaşam felsefesi haline gelmesi için gerekli tüm eğitim, duyuru ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek.

Uygulamalarımızla rakiplerimize, paydaşlarımıza, topluma ve diğer işletmelere örnek olarak, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşma, çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak.

Faaliyetlerimiz sırasında doğal kaynak kullanımı ve atık üretiminin azalmasını; hava, toprak ve suyun sürekli izlenmesi ve korunması için gerekli çalışmaları yaparak kirliliğin önlenmesini sağlamak, çevresel boyutları belirleyerek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek.

İşlerimizi yaparken çevre ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uymak, çevre sağlığı performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde hareket etmek, bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyip gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak.

Kalite Politikası

Kalite Standartlarımız:

 • Can güvenliği ki bu kavram tüm şirket faaliyetlerimizde birinci önceliğe sahiptir.
 • Güvenilirlik
 • Dakiklik
 • Düşük Maliyet
 • Ortak anlayış
 • Kurumsal imaj

Şirketimizin belirlediği kalite standartları olacaktır.

Kalite Faaliyeti:

Güvenli çalışma şartları ve çevrenin korunması çerçevesi içinde ele alınacak diğer tüm değerlerdir. Bu değerler işletmenin karlılığı esası göz önünde bulundurularak sürekli kontrol altında tutulacak, aynı çerçeve içerisinde işletmenin faaliyetlerinin geliştirilmesi için her türlü çaba sarf edilecektir.

İmajımız:

 • Özerk yapı içerisinde sürekli kar eden,
 • Uluslar arası gelişimlere açık, çağdaş ve sürekli kendini yenileyen,
 • Gelecekte tüm havacılık endüstrisine öncülük etmeye aday bir işletme

Olmak imajımızın göstergeleri olacaktır.

Kalite Kavramlarımız:

Bu standartlara uymak için kalite kavramlarımız aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

 • Tanım: Gereklere Uyum
 • Sistem: Önleme
 • Performans Standardı: Sıfır Hata
 • Ölçü: Kalitesizliğin Maliyeti

Şirket içi işbirliği, güvenilirlik temeli üzerine oturtulacaktır. Her personel birbirini tedarikçi ve müşteri olarak görecektir. Bunu başarmanın temeli, sürekli kontrol edilen ve geliştirilen, kolay anlaşılır yapılanma ve çalışma usulleridir.

Kalite hedeflerimize ulaşmak tüm personelin ortak amacı olacaktır. Bunun en önemli ön şartı ise kalitemizin sürekli geliştirilmesi ve güncel tutulmasıdır.

Ortak Görevlerimiz:

 • Herkes kendi yaptığı işin kalitesinden sorumludur.
 • Herkes bir diğerinin çalışma performansına güvenmek zorundadır, dolayısıyla aynı zamanda herkes birbirinin tedarikçisi ve müşterisidir.
 • Herhangi bir şey üretirken alıcılar, ister şirket içinden, isterse şirket dışından olsun müşteri olarak kabul edilecektir.
 • Bizden bekleneni bilmemiz ve yerine getirmemiz gerekir.
 • Bir bulgu olarak saptanan hataları anlamamız, nedenlerini araştırmamız ve bu bulguları kalite sistemimizin gelişmesi yönünde kullanmamız gerekmektedir.

Dolayısıyla bizim için kalite, yukarıda açıklanan beklentileri karşılamak için gerek ahlaki olarak, gerekse işletmenin yaşama ve gelişmesi için bir gerekliliktir.

Hüseyin SAĞLAM
Genel Müdür