Anasayfa

genel-bilgiler

Ünvan Değişikliği

Ünvan değişikliği evrakları tek nüsha hazırlanır ve HEAŞ Güvenlik Müdürlüğüne teslim edilir.

Evraklar

  1. Unvan Değişikliği Talep Yazısı
  2. Daimi Giriş Kartı Talep Formu
  3. Kimlik Fotokopisi
  4. Yabancı Uyruklu ise (Yerleşim Yeri Belgesi)

Doküman

Unvan Değişikliği Talep Yazısı