Anasayfa

heasta-kariyer

HEAŞ'ta Kariyer

İşe Alım Süreci

İhtiyaçlar doğrultusunda açılan kadrolara veya yeni oluşturulması uygun görülen pozisyonlara, pozisyonun gereğince yeni mezun veya deneyimli personel alımları yapılmaktadır.

Pozisyonun gereği kriterlere sahip olan adaylara ulaşarak mülakat ve/veya gerekli görülmesi halinde sınav (mesleki bilgi, yabancı dil, genel yetenek vb. ) davetinde bulunmaktayız.

Sınavlarda başarılı olan adaylar mülakata çağırılarak, insan kaynakları ve teknik birim tarafından değerlendirmeye alınır.

Uygun görülen adaylara, HEAŞ Ailesine katılması için iş teklifinde bulunulur.

Genel başvuru için tıklayınız.
Açık pozisyonlar için tıklayınız.

Eğitim

HEAŞ, personelini geliştirmek amacı ile çeşitli eğitimler planlanmaktadır. Eğitimler; ihtiyaçlara, sivil havacılık talimatlarına, performans değerlendirme sonuçlarına ve taleplere göre değerlendirilmektedir.

Uyguladığımız eğitim programları ile personelin mesleki, kişisel ve sosyal alanlardaki bilgi, beceri ve tecrübelerini geliştirerek, etkinliğini ve verimliliğini artıracak şekilde HEAŞ’ ın hizmet süreçlerine yansıtılmasını ve eğitim sonuçları ve değerlendirmeleri ile kariyer planlama, ödüllendirme, seçme-yerleştirme, birey/departman/şirket gelişim ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesi alanlarında veri oluşturmayı amaçlıyoruz.

HEAŞ İK ve Eğitim Müdürlüğü tarafından planladığımız ve uyguladığımız tüm eğitimleri; bağlayıcı ulusal (SHGM) ve uluslararası kuralları (JAA ICAO, IATA vb.) ve şirket prosedürlerini göz önüne alarak yürütmekteyiz.

Eğitim ihtiyaçlarımızı bünyemizdeki konusunda deneyimli eğitmenlerimiz ve eğitim ortamlarımız ile karşılamaktayız. Gerek duyulan konularda, çalışanlarımızın gelişiminin sürekliliğini sağlamak için dış kaynaklardan da faydalanmaktayız.

Eğitimler aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır:

  • Oryantasyon
  • İşbaşı Eğitimi
  • Temel Eğitimler
  • Mesleki Eğitimler
  • Kişisel Gelişim Eğitimleri
  • Yönetim Eğitimleri

Ayrıca, İK ve Eğitim Müdürlüğü olarak, Sabiha Gökçen Havaalanı’ndaki sivil havacılık kuruluşları ile karşılanabilir istekleri olan HEAŞ personeli dışındaki diğer kişi, kurum ve kuruluşlara teorik ve pratik eğitim hizmeti vermekteyiz. Bu hizmeti; çağdaş, etkin, güvenilir ve uluslararası alanda tercih edilen, sektöre ve HEAŞ’ a eleman yetiştiren bir eğitim birimi olma ilkesi doğrultusunda gerçekleştirmekteyiz.

Performans

Performans yönetim sistemi, bizim için öncelikle gelişmeye ve hedeflerimize ulaşmada verimi arttırmaya yönelik veri toplayabileceğimiz bir sistemdir. Personelimizin eksiklerini tespit etmekte ve var olan yeteneklerini geliştirecek planlamalarda bulunmaktayız. Bu sayede; hem örgüt hem de kişi bazında iş tatminine ulaşarak verimliliği arttırmak için yol haritası çizmekteyiz.

Performans değerlendirmesinde yetkinlikleri ve hedefleri temel almaktayız. Şirket hedefleriyle bütünleşik, birim ve kişi bazlı hedeflere, planlanan sürede ulaşmak için tüm personelin takım ruhu ile aynı amaç için çaba sarf etmelerini sağlamaktayız.

Performans yönetim sistemi bizim için eğitim ihtiyaçlarının tespiti, kariyer planlaması, ast-üst ilişkilerinin güçlendirilmesi, olası krizlerin önceden saptanmasında destek bileşendir.

Staj

Şirketimizde meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine staj imkânı sağlanmaktayız. Başvurular, her yıl 01 Ocak – 30 Nisan tarihleri arasında şirketimiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne yapılmaktadır. İlgili birimle değerlendirilmeler yapıldıktan sonra, başvurusu kabul edilen öğrencilere geri bildirimde bulunulmaktadır.

Kariyer Planlama

Çalışanlarımızın gelecekte kendilerini görmek istedikleri yer için gerekli planlamayı sağlamaktayız. Bilgi, deneyim, yetenek ve performanslarını ele alıp, hem yatay hem dikey kariyer imkânı sağlayarak, personelimizin kariyer basamaklarını çıkmasında izlemesi gereken veya uygun olan rotayı belirliyoruz.